Skip to main content

Societatea noastră se află într-un proces de tranziţie, pornind de la era informaţională către cea a cunoaşterii. Viaţa socială, economică şi culturală suferă transformări radicale care impun omului o conduită flexibilă, mereu adaptabilă. In alta ordine de idei, se cere ca individul să înveţe continuu şi să fie pregătit în orice moment pentru schimbare.

Domeniul educaţiei a adoptat actiunea de învăţare permanentă ca o strategie de tranziţie către societatea bazată pe cunoaştere. În acest sens, Comisia Europeană defineste învăţarea permanentă ca fiind “activitatea deliberată şi neîntreruptă de învăţare în scopul îmbogăţirii cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor”. (Memorandum, 2000).

La ce se refera conceptul de invatare permanenta?

Termenul de învaţare permanentă cuprinde totalitatea activităţilor de învaţare care se produc pe parcursul întregii vieţi, în scopul îmbunătaţirii cunoştinţelor, abilităţilor şi competentelor dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, socială sau ocupaţională.

Actiunea de invatare permanentă presupune dobândirea şi actualizarea oricărui tip de abilităţi, interese, cunoştinţe şi calificări, începând cu educaţia preşcolară până la perioada de după pensionare. Aceasta presupune ca ofertele, respectiv sistemele de educaţie să devină mai deschise şi mai flexibile, astfel încât aceste oportunităţi să poată fi cu adevărat adaptate la nevoile celui care învaţă şi la potenţialul real al acestuia.

Aceasta actiune duce la valorizarea diferitelor forme de studiu, incluzand:

  • învăţarea în contexte formale, precum un curs la universitate;
  • învaţarea non-formală, cum ar fi abilităţile profesionale dobândite la locul de muncă;
  • învăţare informală, spre exemplu învăţarea inter-generaţii;

Conceptul de învatare permanentă promovează dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor necesare fiecărui cetăţean pentru a se adapta la o societate bazată pe cunoaştere şi pentru a participa activ în toate sferele vieţii economice şi sociale, deţinând astfel controlul propriului viitor.

Fiecare individ poate să îşi alcătuiască propriul parcurs de educaţie şi formare, adaptat nevoilor şi intereselor personale, în orice moment al vieţii. Conţinutul învăţării, modul în care se realizează învăţarea şi contextul în care aceasta se produce poate varia în funcţie de cel care învaţă şi de propriile cerinţe de învăţare.

Promovarea unei atitudini civice active

Devenind principiu călăuzitor al educaţiei, învăţarea permanentă tinde către promovarea unei atitudini civice active şi către creşterea ocupării forţei de muncă. În ultimele decenii, transpunerea în practică a acestei strategii a determinat o dezbatere deschisă structurată pe mai multe teme, dintre care o mentionam pe cea a regândirii orientării profesionale şi consilierii carierei.

Pe acest teren se confruntă încă abordarea tradiţională a orientării şcolare şi profesionale, care in trecut era destinată unui eveniment unic al intrării pe piaţa muncii a tinerilor la încheierea studiilor şi care se petrecea o dată în viaţă. In prezent se incurajeaza abordările mai moderne, mai realiste cu privire la consilierea carierei, care au caracter cvasi-permanent şi însoţesc individul de-a lungul întregii perioade active a vieţii sale.

Învăţarea permanentă înseamnă, de asemenea, a oferi programe de tip „a doua sansă” pentru actualizarea competenţelor de bază dar şi pentru a beneficia de oportunităţi de învăţare la un nivel mai înalt. In acest context, este necesar ca oportunităţile de învăţare să fie disponibile tuturor cetăţenilor în orice moment.

Importanta activitatilor de informare si consiliere in cariera

Informarea şi consilierea carierei reprezinta un cumul de procese şi oportunităţi care au scopul de a-l pregăti pe individ să facă opţiuni şi să ia decizii eficiente cu privire la poziţia sa pe piaţa muncii. Cuprinde activităţi de investigare a deprinderilor transferabile, fixarea unor obiective şi decizii, a întocmirii unui plan de acţiune în carieră, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi prezentare în vederea angajării.

Cele mai recente abordari asupra consilierii in cariera sustin ca prin monitorizarea unei pluralităţi de date, procesul educativ tinde către conturarea unui proiect personal coerent cu privire la carieră, fiind în legătură cu realitatea socio-culturală şi economică.

Consideri că acest articol a fost util?

0 / 5 Nota generala 0

Numar de stele

Adrian

Adrian este editorul nostru principal, are o experienta vasta in domeniul fintech si expert in finante personale. In ultimi ani a dezvoltat o pasiune pentru educatie, dezvoltare personala si sanatate. El incearca sa explice pe intelesul tuturor probleme din sectoarele pe care le stapaneste.

Scrie un comentarui